Ukrepati - vaš e-poštni MP zdaj!

 

Enakost na delovnem mestu je temeljna pravica

Enakost moških in žensk je temeljna pravica in osnovna zaveza EU. Čeprav je bilo nekaj napredka v smeri enakosti na delovnem mestu, pa je enakost na višjih vodstvenih položajih še vedno nedosegljiva. Kljub letom govoričenja o enakosti pri vodenju, je delež žensk na višjih položajih večjih podjetij le 16 %. Zavezujoče norme v sejnih sobah so pomembno orodje za uresničevanje enakovredne zastopanosti.

 

Ni izgovorov za nezadostno zastopanje 

Ni verodostojnih izgovorov za nezadostno zastopanje žensk na vodstvenih položajih. Nekatera podjetja trdijo, da ni dovolj žensk s pravimi lastnostmi, da bi postale članice upravnega odbora. Vendar pa je v zadnjem desetletju večina diplomantov iz ustreznih študijskih smeri ženskega spola: 60 % diplomantov ekonomije, prava in poslovanja so ženske. Obstaja več kot dovolj visoko usposobljenih kandidatk, ki jih lahko pridobimo s pravilno politiko zaposlovanja in promocije. 

 

Enakost v sejni sobi je poslovno smiselna

Podjetja z bolj raznolikimi upravnimi odbori se bolje prilagajajo spremembam na trgu in gospodarstvu. Raziskava je pokazala, da je dobiček v podjetjih z nadpovprečnim številom direktorjev ženskega spola večji. Izključitev žensk iz vodilnih položajev prav tako prikrajša evropsko gospodarstvo za potencial tega velikega dela delovne sile. Tudi promocija igra veliko vlogo pri motivaciji delovne sile; dejansko izločanje dela delovne sile iz celotne promocijske lestvice ni dobro za motivacijo.

 

Norme v sejnih sobah delujejo

Kljub letom govoričenja o poslovanju, ostaja zastopanje žensk na vodilnih položajih nesprejemljivo nizko. Samoregulacija je spodletela, vendar pa so se zavezujoči cilji za ženske v upravnih odborih izkazali za uspešne. V državah, kot je Norveška, ki je že uvedla zavezujoče norme, se je odstotek žensk v upravnih odborih vidno zvišal; tam so dosegli ciljnih 40 %. Finska ima normo 40 % za podjetja v javnem sektorju, ki so jo prav tako dosegli. V EU kot celoti je odstotek le 14 %. 

 

Prekinitev začaranega kroga

Zavezujoči cilji so potrebni, da prekinejo ta začarani krog: dokler v upravnih odborih prevladujejo moški, se bodo pri izbiri novih članov upravnega odbora nagibali k izbiri moških kot so sami. Da trenutne politike zaposlovanja temeljijo le na kakovosti in da bi zavezujoči cilji odstopali od tega, je mit. Zavezujoči cilji bodo spodbudili podjetja k iskanju talentov na nove načine in namesto, da bi temeljili na prilagajanju profila človeku, ki je neuradno že izbran iz tradicionalnih omrežij, bodo temeljili na kakovosti. Raznolik upravni odbor bo najverjetneje izbral raznolike nove člane. Zagotavljanje enakovrednega zastopanja žensk na vodilnih položajih je bistvenega pomena za pridobivanje sodelavcev ženskega spola na vseh stopnjah poslovanja. 

 

 

greensefa.jpg

Ta pošta bo poslana vsem slovenskim poslancem