Podjęcie działań - powiadom swojego MP teraz!!

Równość w miejscu pracy stanowi podstawowe prawo

Równość pomiędzy mężczyznami a kobietami stanowi podstawowe prawo i istotną kwestię dla UE. Chociaż poczyniono pewne postępy w zakresie równości w miejscu pracy, równość w zarządach firm wciąż pozostaje nieuchwytna. Pomimo wielu lat poruszania tematu równości w zarządzie udział kobiet na najwyższym szczeblu podejmowania decyzji w większych firmach publicznych wynosi zaledwie 16%. Obowiązujące udziały w zarządzie stanowią ważne narzędzie mające na celu realizację równego udziału.

 

Nie ma wymówek dla zbyt niskiego udziału 

Nie istnieją wiarygodne wymówki dla zbyt niskiego udziału kobiet w zarządach. Niektóre firmy twierdzą, że jest zbyt mało kobiet o odpowiednich cechach, które mogłyby zostać członkami zarządu. Niemniej jednak w ciągu ostatnich dziesięciu lat większość absolwentów odpowiednich uczelni stanowią kobiety: 60% absolwentów studiów ekonomicznych, prawniczych i biznesowych to kobiety. Jest wystarczająco dużo kandydatek o odpowiednich kwalifikacjach, które można zatrudnić przy użyciu właściwych polityk w zakresie rekrutacji i awansu. 

 

Równy udział w zarządzie jest ważny z biznesowego punktu widzenia

Firmy o bardziej zróżnicowanych zarządach są w stanie łatwiej przystosowywać się do zmian na rynku i w ekonomii. Badania wykazały, że zyski są wyższe w firmach, w których liczba kobiet na stanowiskach dyrektorskich jest większa od średniej. Wykluczenie kobiet z zarządów pozbawia firmy europejskie potencjału tej ogromnej grupy pracowników. Awans także odgrywa kluczową rolę w motywowaniu pracowników, a wykluczanie określonej grupy pracowników z pełnej skali awansu nie jest dobre dla motywacji.

 

Obowiązujący udział kobiet w zarządach sprawdza się

Pomimo wielu lat poruszania tego tematu udział kobiet w zarządach pozostaje na poziomie, który nie jest do przyjęcia. Swobodna regulacja zawiodła, lecz obowiązujący udział w zarządach dla kobiet okazał się sukcesem. W krajach takich jak Norwegia, które wprowadziły obowiązujący udział, procent kobiet w zarządach wzrósł znacząco. Osiągnięto tam cel na poziomie 40%. W Finlandii obowiązujący udział dla firm w sektorze publicznym wynosi 40%, co także zostało osiągnięte. Niemniej jednak w całej UE wynosi zaledwie 14%. 

 

Przełamanie błędnego koła

Obowiązujący udział jest niezbędny w celu przełamania błędnego koła. Dopóki w zarządach zasiadają głównie mężczyźni, będą oni wybierać innych mężczyzn na stanowiska dyrektorskie. Mitem jest przekonanie, że obecne polityki rekrutacyjne są oparte wyłącznie na równości i że obowiązujący udział to zmieni. Obowiązujący udział zachęci firmy do poszukiwania pracowników w inny sposób i będzie bardziej oparty na równości, ponieważ profil nie będzie już dostosowywany do mężczyzny wybranego nieformalnie w tradycyjnej sieci. Zróżnicowany zarząd jest o wiele bardziej skłonny wybrać zróżnicowanych nowych członków. Zapewnienie równego udziału kobiet na stanowiskach dyrektorskich przyczyni się do przyciągania pracowników płci żeńskiej do wszystkich poziomów w biznesie. 

greensefa.jpg 

Ten adres e-mail zostanie wysłany do wszystkich polskich posłów