Rīkoties - e-pastu savu MP tagad!

Vienlīdzīgas tiesības uz darbavietu ir katra ES pilsoņa pamattiesības

Vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm ir viena no pamattiesībām Eiropas Savienībā. Ir vērojams zināms progress attiecībā uz dzimumu vienlīdzību darbavietās, tomēr augstākajā vadības līmenī šī problēma aizvien vēl pastāv. Neskatoties uz gadiem ilgo retoriku par dzimumu vienlīdzību augstākajā vadības līmenī, sieviešu īpatsvars augstākajās lēmumu pieņemšanas struktūrās lielākajos uzņēmumos ir tikai 16%. Valdes/padomes sastāva regulējums ir svarīgs instruments, lai nodrošinātu vienlīdzīgu dzimumu pārstāvniecību.

 

Attaisnojuma nav

Nav pamatojuma tam, lai sievietes tiktu izslēgtas no augstākā līmeņa vadības. Daži uzņēmumi apgalvo, ka nav pietiekams daudzums attiecīgās kvalifikācijas sieviešu, lai nodrošinātu nepieciešamo pārstāvniecību to valdēs. Tai pašā laikā, pēdējās desmitgades laikā, lielākais vairums universitāšu absolventu ir sievietes: 60% no absolventiem, kas studējuši ekonomiku, jurisprudenci un biznesu ir tieši sievietes. Ir vairāk nekā pietiekams daudzums augsti kvalificētu sieviešu, no kurām izvēlēties augsta profila amatiem.

 

 

Vienlīdzīgam dzimumu sadalījumam ir pievienotā biznesa vērtība

Uzņēmumi ar vienlīdzīgu dzimumu pārstāvniecību augstākajā vadības līmenī labāk pielāgojas tirgus un ekonomikas pārmaiņām. Pētījumi pierāda, ka uzņēmumu peļņa un ienākumi kopumā ir krietni lielāki tajās kompānijās, kur sievietes direktoru vadības līmenī ir vairāk par vidējo. Sieviešu izslēgšana no augstākā vadības līmeņa bremzē arī Eiropas biznesa attīstību, jo netiek pilnībā izmantots šīs lielās darba tirgus daļas intelektuālais potenciāls. Piedevām karjeras iespējas spēlē izšķirošu lomu darbinieka motivācijā, tāpēc de-facto izslēdzot sievietes no šīs iespējas, tiek nelabvēlīgi ietekmēta arī viņu darba motivācija.


Tas strādā

Neskatoties uz gadiem ilgo retoriku par dzimumu vienlīdzību augstākajā vadības līmenī, sieviešu īpatsvars augstākajās lēmumu pieņemšanas struktūrās lielākajos uzņēmumos aizvien ir nepieņemami zems. Pašregulēšanas iespēja sevi nav attaisnojusi, toties obligātie noteikumi par sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā pierādījuši sevi. Norvēģija šādi noteikumi jau ieviesti un sieviešu īpatsvars uzņēmumu valdēs ir ievērojami audzis. Norvēģija ir sasniegusi noteikto mērķi -40% sieviešu pārstāvniecība. Somijā arī ir līdzīga kvota – publiskā sektora uzņēmumu valdēs jābūt 40% sieviešu, un arī tur, šis mērķis ir ticis sasniegts. Tiesa, Eiropas Savienībā šis rādītājs ir tikai 14%

 

Pārraujot apburto loku

Saistošie noteikumi uzņēmumiem ir nepieciešami, lai pārtrauktu apburto loku: tik ilgi kamēr valdēs lielākoties būs vīrieši, vakantajām valdes locekļu vietām tiks izvēlēti vīrieši – tas ir tikai dabiski. Tas ir mīts, ka pašreizējā atlases politika ir balstīta tikai kandidāta kvalitatīvajā atbilstībā un ka saistošie noteikumi liegs izvēlēties labāko kandidātu. Saistošie noteikumi stimulēs uzņēmumus meklēt jaunus veidus kā atrast piemērotus talantus, tā vietā, lai pielāgotu konkrētās vakances prasības kādam jau neformāli izvēlētam vīriešu kārtas kandidātam.

 

Daudzveidīgai padomei ir daudz lielākas iespējas izvēlēties daudzveidīgākus kolēģus. Turklāt sabalansēta sieviešu un vīriešu pārstāvniecība augstākā līmeņa vadībā palīdzēs piesaistīt sievietes visos pārējos biznesa līmeņos. 

 

greensefa.jpg

Šis e-pastu tiks nosūtīts visiem Latvijas deputātiem