Imtis veiksmų - rašykite savo MP dabar!

Lygybė darbo vietoje yra pagrindinė teisė

Moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinė teisė ir kertinis ES įsipareigojimas. Nors šiokia tokia pažanga, užtikrinant lygybę darbo vietose, padaryta, vyresniojoje vadovybėje lygybė vis dar neužtikrinama. Nepaisant daugybę metų girdimų kalbų apie lygybę tarp vadovų, didelių viešai kotiruojamų bendrovių aukščiausiuose sprendimus priimančiuose organuose moterų tėra 16 proc. Privalomos kvotos valdyboms yra svarbi priemonė, užtikrinant lygias atstovavimo teises.

 

Jokių pasiteisinimų dėl per mažų skaičių 

Nėra jokių įtikinamų pasiteisinimų, kodėl tarp vyresniųjų vadovų mažai moterų. Kai kurios bendrovės tvirtina, kad trūksta moterų, turinčių tų sugebėjimų, kurių reikia norint tapti valdybos narėmis. Vis dėlto per pastarąjį dešimtmetį dauguma atitinkamų studijų programų absolventų buvo moterys: jos sudaro 60 proc. ekonomikos, teisės ir verslo studijų absolventų. Taigi, tikrai netrūksta kvalifikuotų moterų kandidačių, jų galima rasti naudojant tinkamą įdarbinimo ir paaukštinimo politiką. 

 

Lygybė valdyboje naudinga verslui

Bendrovės, kurių valdyboje vyrauja didesnė lyčių įvairovė, geba geriau prisitaikyti prie rinkos ir ekonomikos pokyčių. Tyrimai rodo, kad bendrovių, kuriose moterų direktorių skaičius didesnis už vidutinį, pelnas būna didesnis. Tai, kad moterys neužima vyresniųjų vadovų pareigų, Europos verslui taip pat trukdo pasinaudoti šio didelio darbo jėgos sektoriaus potencialu. Paaukštinimas taip pat nepaprastai svarbus motyvuojant dirbančiuosius; de facto apribojant darbo jėgos sektoriaus paaukštinimo galimybes, silpninama motyvacija.

 

Kvotos valdyboms veiksmingos

Nepaisant metus besitęsiančių verslo atstovų kalbų, moterų tarp vyresniųjų vadovų vis dar nepriimtinai mažai. Nepavyko to sureguliuoti natūraliai, o privalomieji rodikliai, kad kuo daugiau moterų būtų valdybose, pasirodė esą veiksmingi. Tokiose šalyse kaip Norvegija, kuriose jau taikomi privalomieji rodikliai, moterų procentinė dalis tarp valdybos narių labai padidėjo; ten pasiektas 40 proc. tikslas. Suomijoje numatyta 40 proc. kvota viešojo sektoriaus bendrovėms, ji taip pat jau realizuota. ES bendrasis skaičius tesiekia 14 proc. 

 

Išsiveržimas iš užburto rato

Norint išsiveržti iš užburto rato, reikalingi privalomieji rodikliai: kol dauguma valdybos narių yra vyrai, jie bus linkę ir toliau rinktis vyrus į naujas valdybos narių pareigas. Egzistuoja mitas, kad dabar taikoma įdarbinimo politika pagrįsta tik sugebėjimais ir kad privalomieji rodikliai tam trukdys. Privalomieji rodikliai bendroves skatins ieškoti talentų naujais būdais ir, užuot pritaikius profilį žmogui, kuris jau neoficialiai pasirinktas iš tradicinių tinklų, labiau remtis sugebėjimais. Kur kas labiau tikėtina, kad lyčių įvairove pasižyminti valdyba rinksis abiejų lyčių naujus narius. Siekis užtikrinti vienodas moterų teises eiti vadovų, priimančių sprendimus, pareigas, yra nepaprastai svarbus padedant pritraukti moteris į visas verslo sritis. 

 

greensefa.jpg

Šis laiškas bus išsiųstas visoms Lietuvos parlamentarai