Skride til handling - e-mail din MP nu!

 

Lighed på arbejdspladsen er en fundamental ret

Lighed mellem kønnene er en fundamental ret og en kerneforpligtelse i EU. Selvom der er sket fremskridt, når det gælder ligestilling på arbejdspladsen, er ligestilling i bestyrelser stadig en mangelvare. På trods af mange års debat om ligestilling mellem kønnene i driften af virksomheder er blot 16 % af bestyrelsesmedlemmerne i de børsnoterede virksomheder kvinder. Obligatoriske bestyrelseskvoter er et vigtigt redskab til at opnå en ligelig repræsentation, og det har allerede vist sig effektivt de steder, hvor det er blevet indført.  

 

Ingen undskyldning for underrepræsentationen 

Der er ingen undskyldning for underrepræsentationen af kvinder i virksomhedsbestyrelserne. Nogle selskaber hævder, at der ikke er nok kvalificerede kvinder at vælge i mellem. Men tal fra det årti viser, at kvinder udgør majoriteten af uddannede universitetskandidater fra relevante studier. 60 % af de kandidatstuderende i økonomi, jura og virksomhedsstudier er kvinder. Der er rigeligt med velkvalificerede, kvindelige kandidater, der kan rekrutteres med de rette rekrutterings- og forfremmelsespolitiker. 

 

Ligestilling i bestyrelserne er forretningsmæssig fornuft

Virksomheder med forskelligartede bestyrelser er bedre til at tilpasse sig forandringer i markedet og økonomien. Forskning har vist, at profitten er højere i selskaber, hvor andelen af kvinder i bestyrelsen er over gennemsnittet. Europæiske virksomheder udelukker potentielt set en stor del af arbejdsstyrken ved det manglende optag af kvinder i bestyrelserne. Forfremmelse er desuden en motivationsfaktor, og en de facto udelukkelse af en stor del af arbejdsstyrken fra fuld forfremmelse er skidt for motivationen.  

 

Bestyrelseskvoter virker

På trods af mange års løfter fra virksomhederne er andelen af kvinder i bestyrelser fortsat lav. Selvregulering har fejlet, mens bindende mål for kvinder i bestyrelserne har vist sig succesfuldt. I lande som Norge, der allerede har introduceret bindende mål, er andelen af kvinder i bestyrelserne steget betydeligt. Målet om 40 % kvinder er allerede nået. Ligeledes i Finland, hvor målet for den offentlige sektor var 40 %, er det lykkes. I EU som helhed er det blot 14 %. 

 

Bryd den onde cikel 

Bindende mål er nødvendige for at bryde den onde cirkel. Så længe bestyrelser primært består af mænd, vil de være tilbøjelige til at vælge mænd som dem selv til posterne. Det er en myte, at de nuværende hvervningspolitikker udelukkende baseres på merit, og at bindende mål vil ødelægge dette. Bindende mål vil stimulere selskaberne til at søge talenter på nye måder og opnå større kvalitet i stedet for at vælge en mand gennem den traditionelle netværksmetode. En forskelligartet bestyrelse vil være mere tilbøjelig til at vælge forskelligartede, nye medlemmer. At sikre lige repræsentation af kvinder i toppen af beslutningerne er essentielt, hvis man ønsker at tiltrække kvindelige ansatte på alle niveauer i virksomhederne.     

greensefa.jpg

Denne e-mail vil blive sendt til alle danske parlamentsmedlemmer