Onderneem actie - email uw MP nu!

Gelijkheid op de arbeidsmarkt is een grondrecht

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een fundamenteel recht en een van de belangrijke doelstellingen van de Europese Unie. Hoewel er vooruitgang is geboekt op het vlak van gelijkheid op de arbeidsmarkt, blijft gelijkheid in managementposities ver achter. Ondanks jaren van retoriek over gelijkheid in de top, blijft het aandeel vrouwen in de hoogste besluitvormingsorganen van grotere beursgenoteerde ondernemingen steken op slechts 16%. Het invoeren van bindende quota voor raden van bestuur is een belangrijk instrument voor een meer gelijke vertegenwoordiging van de seksen.

 

Geen excuses voor ondervertegenwoordiging

Er zijn geen geloofwaardige excuses voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Sommige bedrijven beweren dat er onvoldoende vrouwen met de juiste kwaliteiten te vinden zijn voor leden van raden van bestuur. In de afgelopen tien jaar bestond het merendeel van de afgestudeerden van relevante studies echter uit vrouwen: 60% van de afgestudeerde studenten economie, recht en bedrijfskunde zijn vrouwen. Er zijn meer dan genoeg vrouwelijke kandidaten van hoge kwaliteit te vinden als het juiste selectie en promotiebeleid gevoerd zou worden.

 

Diversiteit in de top is in het belang van bedrijven

Bedrijven met diversiteit in het bestuur zijn beter in staat om zich aan te passen aan snel veranderende markten en economieën. Onderzoek heeft aangetoond dat de winst gemiddeld hoger is in bedrijven met een bovengemiddeld aantal vrouwelijke bestuursleden. Door de marginale vertegenwoordiging van vrouwen loopt het Europese bedrijfsleven een groot deel van het talent onder de beroepsbevolking mis. Een eerlijke kans op promotie van personeel speelt ook een cruciale rol in de motivatie van werknemers. Momenteel voelt een groot deel van de beroepsbevolking zich feitelijk kansloos voor een hoge functie.

 

Quota voor raden van bestuur werken

Ondanks jaren van retoriek uit het bedrijfsleven blijft de vertegenwoordiging van vrouwen in de top onaanvaardbaar laag. Vrijwillige zelfregulering is mislukt, terwijl bindende maatregelen hebben bewezen succesvol te zijn. In landen als Noorwegen waar bindende doelstellingen reeds zijn ingevoerd, is het percentage vrouwen in besturen aanzienlijk gestegen. Het doel van 40% vrouwen werd daar snel bereikt. Finland heeft een quotum van 40% voor bedrijven in de publieke sector en ook dat percentage is gehaald.

 

Het doorbreken van de vicieuze cirkel

Bindende doelstellingen zijn nodig om de vicieuze cirkel te doorbreken: zolang de top voornamelijk wordt bevolkt door mannen, blijft de tendens bestaan om andere mannen aan te wijzen voor nieuwe bestuursfuncties. Het is een mythe dat het huidige wervingsbeleid is gebaseerd op kwaliteit alleen en dat bindende doelstellingen daaraan afbreuk zouden doen. Quota stimuleren bedrijven om talent te zoeken op nieuwe manieren. Bedrijven zullen juist op zoek gaan naar kandidaten op basis van kwaliteit in plaats van uit de beperkte selectie van voorgesorteerde informele netwerken te kiezen. Een divers bestuur heeft veel meer kans te kiezen voor een diverse opvolging van oude leden. Zorgen voor een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de top is van essentieel belang voor het aantrekken van talentvolle vrouwelijke werknemers op alle niveaus van een bedrijf.

greensefa.jpg

Deze e-mail zal worden verstuurd naar alle Belgische parlementsleden